Marciniak i spokrewnieni

 nasza genealogia

Romuald Karchutocki

mężczyzna 1808 - data nieznana


Info o osobie    |    Media    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Romuald Karchutocki 
  Urodzenie 1808  Olity (Alytus ) Litwa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Płeć mężczyzna 
  Zgon data nieznana 
  ID osoby I7577  Marciniak
  Ostatnia modyfikacja 8 gru. 2012 

  Ojciec Jan Karchutocki,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana 
  Matka Karolina Karchutocka, Pawłowicz,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F63834  Arkusz rodzinny  |  Family chart

  Rodzina Julianna Agnieszka Karchutocka, Ważyńska,   ur. 1811, Płock, mazowieckie, miasto na prawach powiatu Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. data nieznana 
  Ślub 1 lip. 1837  Miszewo Murowane, mazowieckie, płocki Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Dokumenty
  Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
  Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska
  Działo się w Miszewie Murowanym dnia pierwszego Lipca Tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie czwartey po południu.
  Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Pawła Krajewskiego Ekonoma wsi Borowic tamże zamieszkałego lat Trzydzieści trzy liczącego i Jana Zomra Czymszownika lat Pięćdziesiątdwa mającego Zamieszkałego na Kempie Borowicki na dniu dzisieyszym Zawarte Zostało Religeynie Małżeństwo między Romualdem Karputowskiem Pisarzem Prowentu Dóbr Borowic i tamże zamieszkałym, Urodzonym w Mieście Olity przy Granicy Rosyiskiey na Woiewadztwie
  Augustowskiem położonym z Jana i Karoliny z Pawłowiczów Małżonków Karputowiczuw iuż nieżyjących-, lat Dwadzieścia cztery maiącym a Panną Julianną Agnieszką Warzyńską Służącą w Borowicach i tamże zamieszkałą, Córką Antoniego Warzyńskiego ktory iuż nieżyie i Agnieszkiz Wysockich Prawnych Małżonków Zamieszkałey w Płocku, Urodzoną w Mieście Płocku lat Dwadzieścia ieden maiącą, Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie na dniach Dwudziestym pierwszym, Dwudziestym czwartym, miesiąca Czerwca, i pierwszym Lipca roku bieżącego w Kościele Parafij Miszewa Murowanego iako też zezwolenie ustne Obecny Aktowi Małżeństwa Matki Nowo Zaślubiony, Tamowanie Małżeństwa niezaszło Małżonkowie Nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubny. Akt ten Stawaiącym i świadkom przeczytany i podpisanyzostał. Xiądz Jan Zieliński Kommen...(komendarz) Parafij Miszewa Muro...(Murowanego)

  Podpisy pary młodej:
  Romuald Karchutocki
  Julianna Agnieszka Ważyńska

  Podpisy świadków:
  Paweł Krajewski
  Jan Zommer

  W Akcie znajdujemy nieścisłości dotyczące pisowni nazwisk pary młodej
  (Karputowski- Warzyńska)
  prawidłowa forma to: Karchutocki- Ważyńska o czym świadczą podpisy złożone przez samych zainteresowanych

  ID rodziny F63782  Arkusz rodzinny  |  Family chart

 • Mapa wydarzeń Pokaż mapę wydarzeń
  Łącze do Google MapsŚlub - 1 lip. 1837 - Miszewo Murowane, mazowieckie, płocki Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 

 • Zdjęcia
   XX-wieczna panorama Olity
  XX-wieczna panorama Olity

  Miejscowość nad brzegiem Niemna. Pierwszy, drewniany kościół w Olicie pierwszy raz wspomniano w 1377 roku.
  Na mocy traktatu w Mielnie Olita pozostała po krzyżackiej stronie granicy.
  Podczas wyprawy krzyżackiej na Litwę (1392) miał tu powstać spór między krzyżowcami z Niemiec i Anglii o prawo niesienia chorągwi św. Jerzego.
  Dojść miało wówczas między rycerzami niemieckimi (Ruprecht Sekendorf) i angielskimi (lord Perey, syn księcia Northcumberlandu) do krwawego pojedynku.
  W XIV wieku istniał tu drewniany zamek, nazywany Aliten. 15 czerwca 1581 roku król Stefan Batory nadał Olicie prawa miejskie.
  Miasto zostało podzielone na pół granicą III rozbioru (1795) na część pruską i rosyjską. Należąca do Prus część miasta weszła następnie w skład Księstwa Warszawskiego (1807) i Królestwa Polskiego (1815). Od tego czasu, choć obydwie części Olity należały do imperium rosyjskiego, dzieliła je granica celna.
  Na lewym brzegu Niemna w XIX wieku stał dwór, gorzelnia i drewniany kościółek, a na prawym brzegu murowany kościół.

  12 lutego 1919 roku miała tu miejsce pierwsza potyczka tworzonego litewskiego wojska z bolszewikami, ktorzy opanowali miasto.

  Po rozejmie w walkach polsko-litewskich w 1919 roku Olita znalazła się po stronie litewskiej. Jesienią 1919 roku Polacy z Suwalszczyzny wysunęli postulat przesunięcia polsko-litewskiej linii demarkacyjnej, pisząc memoriały do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i USA w Warszawie.
  W końcu października 1919 roku delegacja polska na rokowaniach pokojowych w Paryżu złożyła przedstawicielom Ententy kolejny memoriał, w którym również domagali się wytyczenia linii demarkacyjnej od Wisztyńca do Olity, motywując to min. koniecznością obrony praw ludności polskiej na Litwie. (na spornym obszarze mieszkało 50 tys. Litwinów i ponad 200 tys. Polaków).
  Sowiecka ofensywa na Warszawę i jednoczesne wkroczenie wojsk litewskich na Suwalszczyznę latem 1920 uczynili te plany nierealnymi.
  Od tego czasu Olita po obydwu brzegach Niemna wchodzi w skład niepodległej Litwy. Miasto było okupowane ponad pół wieku przez Sowietów (1940-41, 1945-91) i Niemców (1941-45).
  Po wrześniu 1939 roku znajdował się tu obóz dla polskich żołnierzy, internowanych na Litwie.

  Podczas okupacji niemieckiej (1941-44) wymorodowano tu ok. 60 tysięcy Żydów.
  W obozie dla sowieckich jeńców wojennych panował taki głód, że zdarzały się tu akty kanibalizmu.
  Obecnie Olita jest szóstym, co do wielkości, miastem Litwy i liczy 77 tys. mieszkańców (2002).
  W mieście zachowały się kościoły p.w. Św. Ludwika (1524) i p.w. św. Aniołów Stróżów (1810).

  Więcej informacji:
  Gloger- Dolinami rzek Niemen W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga)
  Tadeusz Radziwonowicz, Rok 1920 na Suwalszczyźnie  źródło:http://rzecz-pospolita.com/olita0.php3 fot. alytusm.sytes.net